Volgens Studio Lakmoes is kennis alleen waardevol als ze gedeeld wordt. Infographics zijn daarbij niet alleen illustratief, maar ook informatief en vaak inspirerend. Kennisverbeelding kan een belangrijke rol spelen bij het delen van kennis.

 

Studio Lakmoes maakt infographics voor kennisverbeelding

Onze hersenen verwerken visuele informatie veel sneller dan tekst. Beelden helpen dus bij het delen van kennis

Studio Lakmoes maakt infographics voor kennisverbeelding

Met infographics kun je data, processen en andere informatie op snelle en toegankelijke wijze visualiseren

Studio Lakmoes maakt infographics voor kennisverbeelding

Studio Lakmoes helpt overheden, wetenschappers en organisaties bij het delen van kennis in eigenzinnige infographics