Visify me: datavisualisatie zonder cijfers

In mijn dagelijkse (werk)leven stop ik veel energie in het duidelijk maken van complexe processen en datasets in heldere infographics. Hierbij is het belangrijk dat de kijker snel cijfers met elkaar kan vergelijken, het juiste getal kan toekennen aan een variabele of een ingewikkeld proces begrijpt.

Met een side project van Studio Lakmoes kijk ik wat er gebeurt als je data visualiseert, maar de assen en getallen die deze data betekenis zouden moeten geven weglaat.

Het resultaat is Visify me, een visualisatie gebaseerd op echte data over mijn leven, zonder dat er getallen genoemd worden. Is data visualisatie zonder assen nog wel betekenisvol? Of is het 'alleen maar' mooi? Oordeel zelf. Visify me is te zien tijdens de 2014 Infographics conferentie in Zeist op 14 maart.

visifyme.png