Radboud Nanomedicine Alliance

"De onderzoekers van de Radboud Nanomedicine Alliance werken aan innovatieve medicijnen op nanoniveau. Dit is complexe materie en wij willen dit toegankelijk voor een breed publiek op onze website ontsluiten. Kun jij ons daarbij helpen?" - Radboud Universiteit Nijmegen


Infographic nanomedicine

Nanogeneeskunde is complexe materie. Infographics helpen bij het uitleggen van de doelstellingen van het onderzoeksprogramma Radboud Nanomedicine Alliance. 

iconen nanomedicine alliance

De website van de Radboud Nanomedicine Alliance wordt ontsloten binnen de webomgeving van de Radboud Universiteit. De Alliance is echter een samenwerkingsverband tussen UMC St Radboud en de universiteit. Beide huisstijlen moeten evenwichtig aanwezig zijn. Door heldere iconen te ontwikkelen in Radboud rood en de blauwtinten van het ziekenhuis te gebruiken, ontstaat een organisch geheel dat goed tot zijn recht komt op de website. Studio Lakmoes ontwikkelde de header en iconen om in te passen in de standaard website van de Radboud Universiteit.

nanomedicine alliance