Klimaatagenda

"Klimaatverandering is een complex thema. Wij willen het brede publiek informeren over gevolgen van klimaatverandering en de maatregelen die wij als ministerie nemen." Ministerie van Infrastructuur en Milieu


iconen klimaatagenda

Op de website klimaatagenda.minienm.nl kunnen mensen met behulp van een interactieve infographic ontdekken hoe Nederland actie neemt om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Samen met beleidsmakers van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Studio een vertaalslag gemaakt van een inhoudelijk beleidsdocument, de Klimaatagenda, naar een toegankelijk platform voor een breder publiek.

De infographic is ook vertaald naar het Engels: Check de Climate Agenda

Still Klimaatanimatie
Still Klimaatanimatie

De Directeur-Generaal van het Ministerie geeft regelmatig presentaties over het klimaatbeleid van de overheid. Deze presentaties zijn gebaat bij een heldere uitleg over klimaatverandering. Studio Lakmoes ontwikkelde in aanvulling op de interactieve infographic ook een serie klimaatanimaties die apart, of als geheel gebruikt kunnen worden in presentaties. Bekijk alle filmpjes over de Klimaatagenda.

Om het internationale publiek te bedienen zijn alle animaties ook in het Engels vertaald. Bekijk de Engelstalige Climate Change animaties.


Nieuwsgierig geworden?

Heb jij ook een kennisvraagstuk waar je wel wat hulp bij kunt gebruiken? Neem contact op voor meer informatie of vraag een offerte aan.