Leegstand in Arnhem

"De leegstand in Arnhem is een groot probleem. Kun jij dat inzichtelijk maken?"

 Op 23 september 2014 overhandigde Sierk Keuning namens Sequence Zero het eerste exemplaar van de infographic 'Leegstand in Arnhem' over aan de gemeente Arnhem tijdens een inspiratiedag voor jong ondernemerschap. De infographic is verschenen in een gelimiteerde, gesigneerde oplage van 51. Lees meer