Het kennisvraagstuk

ATTERO wil informatie over kringlopen en afvalrecycling ontsluiten voor scholieren. Door rondleidingen te organiseren kunnen scholieren leren over hoe ons afval zo slim mogelijk hergebruikt wordt. Hoe zorg je dat die informatie ook na de excursie blijft hangen? En hoe bereik je scholieren die niet in staat zijn om langs te komen?

De oplossing

Studio Lakmoes ontwikkelde samen met ATTERO een driedelig lespakket voor basisscholieren

Informatie wordt beter onthouden als het visueel aantrekkelijk wordt gepresenteerd. De speelse stijl zorgt dat leerlingen de informatie gaan verkennen en beter onthouden. Door de informatie te koppelen aan een activiteit, namelijk het verzamelen van afval en het bouwen van een robot uit afvalmaterialen. , ervaren de scholieren zelf hoeveel afval zij produceren en dat hergebruik een slimme keuze is.

Kernwoorden

infographics, vormgeving, lesmateriaal, educatie, drukwerk


Over Studio Lakmoes

Studio Lakmoes ondersteunt overheden, wetenschappers en organisaties bij kenniscommunicatie. Met advieslezingen en het vertalen van data, informatie en kennis naar infographics, animaties en publicaties helpt Studio Lakmoes bij het delen van kennis.

Nieuwsgierig geworden?

Heb jij ook een kennisvraagstuk waar je wel wat hulp bij kunt gebruiken? Neem contact op voor meer informatie of vraag een offerte aan.

Lesmateriaal basisonderwijs

ATTERO is de leidende afvalverwerkingsorganisatie van oost Nederland en helpt bij de verduurzaming van afvalstromen. Om kennis over kringlopen en afvalrecycling te ontsluiten voor scholieren ontwikkelde Studio Lakmoes samen met ATTERO een serie lespakketten over afval.

lesmateriaal afvalverwerking
IMG_4048-1.jpg
ATTERO-3.png
lesmateriaal basisonderwijs
lesmateriaal basisonderwijs