Zo informeer je jongeren over de stijging van het minimumloon

In 2017 veranderen de regels voor het minimum(jeugd)loon. Als onderdeel van een social media campagne door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om jongeren, werknemers en werkgevers van deze nieuwe regels op de hoogte te brengen, ontwikkelde Studio Lakmoes een serie animaties en een radiocommercial.

band-1200x1200.gif
kas_1200x1200.gif

Zo versterkt DOEN 'maaya' in Mali

Zo versterkt DOEN 'maaya' in Mali

"Maaya is the humanism, the admiration and the mutual support between parents, neighbours, men and women." Maaya is een uniek Malinees begrip dat de relatie definieert tussen het individu en de gemeenschap en belangrijk voor de ontwikkeling van het culturele leven in Mali. Initiatieven van DOEN stimuleert maaya, de economie en de verspreiding van cultuur en creativiteit. De impact van deze inspanningen bracht Studio Lakmoes als volgt in beeld:

Zo laat Suzie zien wat citizen science is

Zo laat Suzie zien wat citizen science is

Natuuronderzoek is onmogelijk (en onbetaalbaar) zonder de inzet van 100.000 Nederlandse vrijwillige natuurwaarnemers (in Engels ook wel blits citizen scientists genoemd). Onderzoek van Wageningen UR toonde aan dat het belangrijk is om deze citizen scientists te koesteren en de data te gebruiken om de natuur te versterken. Studio Lakmoes bedacht Suzie de natuurwaarnemer om het belang van vrijwillige waarnemers naar buiten te brengen in een interactieve infographic.

Zo breng je Limburgse demografische data in beeld

Zo breng je Limburgse demografische data in beeld

De Noord-Limburgse bevolking krimpt en dat heeft gevolgen voor de regio. De trendverkenning 'Demografische transitie Noord-Limburg' verkent vanuit negen trends, drie scenario's en diverse interviews wat het ontwikkelingsperspectief is voor deze regio in transitie. In opdracht van Ruimtevolk gaf Studio Lakmoes vorm aan het document en bracht de data op inspirerende wijze in beeld.

Zo houden de Ulrummers hun mooie dorp leefbaar

Zo houden de Ulrummers hun mooie dorp leefbaar

Ulrum is een prachtig dorp in het noordelijkste puntje van Groningen. Door de krimp verlaten steeds meer mensen het dorp en brokkelen voorzieningen af. De Ulrummers hebben onder de noemer Project 2034 de handen ineengeslagen om slimme oplossingen te bedenken om hun mooie dorp leefbaar te houden. Zo is DörpsZörg opgestart: medebewoners die zorg nodig hebben kunnen nu gewoon in Ulrum blijven wonen. Studio Lakmoes bracht Project 2034 in beeld met hulp van de Surinaams-Groningse singer-songwriter Arnold Veeman die zijn stem leende aan het filmpje.

Zo maak je zelf een infographic

Medewerkers van de Provincie Overijssel durfden de uitdaging aan om zelf infographics te maken tijdens de tweedaagse DIY infographic training. Op de ochtend van de eerste trainingsdag namen we de deelnemers in vogelvlucht nemen mee in de wereld van infographics. Rondom een aantal samenhangende thema's brainstormden de deelnemers over meer dan 50 iconen. Deze iconen, een set infographic templates en een styleguide namen we mee voor de tweede dag. De deelnemers konden vervolgens zelf hun infographics samenstellen.

workshop iconen bibliotheek infographic
workshop iconen bibliotheek infographic
workshop iconen bibliotheek infographic
workshop iconen bibliotheek infographic
workshop iconen bibliotheek infographic
overijssel infographic workshop
overijssel infographic workshop

Zo deel je kennis over bier en gezondheid

Zo deel je kennis over bier en gezondheid

Wist je dat een glas bier per dag beter is voor je hart dan helemaal niet drinken? Dat is nog eens goed nieuws! Dat weten we dankzij Beer & Health, een Europese organisatie die wetenschappers bij elkaar brengt om de laatste onderzoeken naar bier en gezondheid op begrijpelijke wijze voor het bedrijfsleven en brede publiek te ontsluiten. Studio Lakmoes hielp hierbij door de complexe informatie te analyseren en vertalen in heldere infographics. Ook gaven we het eindrapport vorm in maar liefst drie verschillende talen.

Zo breng je wetenschap de wijde wereld in

Zo breng je wetenschap de wijde wereld in

Eiwitten zijn ontzettend handige stofjes. Wij kennen eiwitten als onmisbaar onderdeel van onze voeding, maar met eiwitten kun je zoveel meer. Wetenschappers van Wageningen Universiteit en de internationale organisatie IEA Bioenergy weten dat en willen die kennis dolgraag delen met bijvoorbeeld professionals uit de energiemarkt. Eiwitten kunnen verwerkt worden tot biobrandstof, duurzame plastics, lijmen en schoonmaakmiddelen. Door eiwitten slimmer te verwerken kunnen we bovendien een hogere opbrengst realiseren en de groeiende groep mensen op aarde op een duurzame manier voeden. Studio Lakmoes vertaalde de wetenschappelijke resultaten in inspirerende infographics zodat de vele toepassingen van eiwitten wijd verspreid kunnen worden.

Zo leefden de bewoners van Leidsche Rijn

Op de plek waar ooit Romeinen vanuit een fort de rivier bewaakten, staat nu museum en theater Castellum Hoge Woerd. In september 2016 is het derde onderdeel van het museum geopend, de expositie 3000 jaar wonen en werken. Hiervoor deed Studio Lakmoes in opdracht van Podium samen met historische experts onderzoek naar de (pre)historische leefwijze van de bewoners van Leidsche Rijn. Het resultaat is een metersbrede infographic die in minutieus detail een beeld schept van de veranderende specialisatie en actieradius van de lokale bewoners.

castellum museum infographic studio lakmoes
leidsche rijn castellum infographic studio lakmoes
leidsche rijn castellum infographic studio lakmoes
leidsche rijn castellum infographic studio lakmoes
leidsche rijn castellum infographic studio lakmoes
leidsche rijn castellum infographic studio lakmoes
leidsche rijn castellum infographic studio lakmoes

Zo krijg je grip op een leven met CML

CMyLife is een platform voor CML-patiënten, betrokkenen en zorgverleners. Voor het nog jonge platform over deze ernstige vorm van bloedkanker ontwikkelde Studio Lakmoes een animatie om het platform onder de aandacht van CML-patiënten te brengen.

cmylife animatie expanimation
cmylife animatie - studio lakmoes
cmylife animatie expanimation medical
cmylife animatie expanimation
cmylife animatie expanimation
cmylife animatie expanimation
cmylife animatie expanimation
cmylife animatie expanimation
cmylife animatie expanimation
 

Zo maak je een serious game van de keersluis bij Limmel

Zo maak je een serious game van de keersluis bij Limmel

Bij Limmel (Limburg) wordt in 2016 een nieuwe keersluis gebouwd om de omgeving beter te beschermen tegen overstromingen en te zorgen dat grotere schepen door de sluis kunnen varen. Lukt het de stakeholders de keersluis te bouwen binnen de tijd en budget? Met Limmel the Game, ontwikkeld in opdracht van BESIX en Rebel, ervaren leerlingen van drie Maastrichtse scholen hoe complex een groot bouwproject in elkaar steekt. Terwijl bij hen om de hoek de keersluis wordt aangelegd, kruipen de leerlingen in de huid van stakeholders.

Zo stel je de nieuwe leden van de Jonge Academie voor

Zo stel je de nieuwe leden van de Jonge Academie voor

De Vlaamse Jonge Academie bestaat uit jonge toponderzoekers en -kunstenaars met een eigen kijk op beleid, maatschappij, onderzoek en kunst. Elk jaar kiest de vereniging nieuwe leden. Studio Lakmoes combineerde illustraties, fotografie en animated gif's om de nieuwe leden in stijl voor te stellen.

Zo groen wordt het gas van Gasunie

Zo groen wordt het gas van Gasunie

Om verdere klimaatverandering te voorkomen moet de komende jaren het complete energiesysteem op de kop. Gasunie wil een bijdrage leveren aan de versnelling van de energietransitie en heeft in een visiedocument op een rij gezet hoe zij haar eigen rol ziet. Wij vertaalden de complexe opgaven in heldere infographics en gaven vorm aan het document.

Zo maak je van energiebesparing een hot topic

Zo maak je van energiebesparing een hot topic

Energie en warmte besparen is een hot topic voor gemeenten. Om de doelstellingen van het Energieakkoord te kunnen halen moeten zij nauwkeurig in de gaten houden hoeveel duurzame elektriciteit wordt opgewekt, hoeveel laadpalen er in hun gemeenten zijn en of ze op de goede weg zitten met besparing. Deze cijfers zijn al beschikbaar via klimaatmonitor.databank.nl, die duizelt van de grafieken en cijfers. Studio Lakmoes ontwikkelde samen o.a. Rijkswaterstaat en de Klimaatmonitor een toegankelijke en inspirerende website, de Lokale Energie Etalage, waar de belangrijkste cijfers direct dichtbaar zijn. Wie de diepte in wil kan meer informatie bekijken en gemeenten vergelijken.

Zo word je leraar!

Leraren zijn ontzettend belangrijk: goede leraren zijn de brandstof voor vernieuwing en vooruitgang doordat ze de nieuwe generatie denkers en doeners inspireren. Maar als er geen actie wordt ondernomen, loopt het lerarentekort in 2016 op tot 5% en zijn steeds meer leraren onbevoegd. De Vereniging voor Nederlandse Universiteiten (VSNU) maakt zich sterk voor meer academisch geschoolde leraren. Momenteel zijn er heel veel routes die leiden naar het leraarschap, van minor tot educatieve master en ook via het hbo. Studio Lakmoes structureerde samen met de VSNU deze routes om ze vervolgens te visualiseren. Hiermee geeft de VSNU richting aan het flexibeler inrichten van de universitaire lerarenopleidingen zodat studenten straks beter voorbereid zijn op het werk voor de klas.

 

De routes in kaart brengen

Een belangrijk onderdeel van het proces was het in kaart brengen van de diverse routes en analyseren hoe deze op elkaar aansluiten. Een uitdaging was hierbij om de juiste vorm te vinden waarbij de universitaire lerarenopleidingen, focuspunt voor de VSNU, centraal kwamen te staan.

concept structuur lerarenagenda VSNU
Studio Lakmoes schets leraarroutes

Visualiseren

Infographic routes naar het leraarschap
Infographic routes naar het leraarschap

We zochten naar een voor iedereen herkenbare en begrijpelijke analogie om de verschillende routes naar het leraarschap te visualiseren. Door te kiezen voor een landschap met wegen en onderwijsinstlelingen is het voor de kijker gemakkelijk om de verschillende routes te volgen naar het academisch leraarschap.

Infographic routes naar het leraarschap

Zo laat je als universiteit zien wat je in huis hebt

Zo laat je als universiteit zien wat je in huis hebt

Universiteit Gent is een vooruitstrevende universiteit met tal van innovatieve onderzoeken. Zo ontwikkelde de universiteit zorgrobot ZORA die patiënten van UZ Gent interactieve zorgondersteuning biedt, geniet bio-ingenieur Chris Callewaert internationale bekendheid als ‘Doctor Armpit’ met zijn onderzoek naar bacteriën in oksels en werken onderzoekers samen met een lokale bierbrouwerij om uit afvalwater bier te brouwen. Met een infographic flyer die kan worden uitgevouwen tot een illustratie deze en andere innovaties zet de universiteit zich stevig op de kaart.

Zo laat je zien hoe Limburgers het liefst wonen

De Provincie Zuid-Limburg heeft een uitgebreid onderzoek uit laten voeren naar woonleefstijlen in de provincie. De interessante uitkomsten van dit onderzoek wil de Provincie toegankelijker maken voor de beleidsmakers en het brede publiek. Uit het onderzoek bleek dat er 4 verschillende leefstijlen zijn. Deze hebben we gevisualiseerd in een interactieve, responsive infographic. Bezoekers kunnen zo in hun eigen tempo door de informatie scrollen. Het complete rapport is beschikbaar gemaakt via een link.

 
Studio Lakmoes - interactieve infographic
interactieve infographic leefstijlen
interactieve applicatie Provincie Limburg
Studio Lakmoes - interactieve infographic Limburg

Zo visualiseer je de water footprint

De water footprint is een maat voor het verbruik van water. Bijvoorbeeld om te douchen of op kleding te produceren. Tijdens de OASE conferentie voor en door waterschappen werd bezoekers gevraagd hun water footprint te schatten en vervolgens de werkelijke footprint te laten berekenen. De resultaten zijn ter plekke gevisualiseerd in een geanimeerde infographic. 

 
 
studio lakmoes infographic waterfootprint
 
infographic water footprint - studio lakmoes
water footprint infographic - studio lakmoes
infographic water footprint - studio lakmoes

Zo leren beleidsmakers zelf infographics te maken

De Provincie Zuid-Holland heeft in 2015 een nieuw Hoofdlijnenakkoord vastgesteld onder de noemer ‘Zuid-Holland: slimmer, schoner en sterker’. Studio Lakmoes is gevraagd om een workshopserie op te zetten die medewerkers intensief traint in de basisvaardigheden voor datavisualisatie en infographics. Tijdens de cursus ontwikkelden de deelnemers zelf infographics die de designers van Studio Lakmoes uitwerkten tot een aansprekend design.

 
infographic provincie zuid-holland - studio lakmoes

De infographic cursus

De deelnemers leerden de basisprincipes van het ontwikkelen van een infographic en brachten die direct in de praktijk met oefeningen. Ze leerden kritisch kijken naar bestaande infographics en welke stappen nodig zijn om uit complexe informatie de hoofdzaken te onderscheiden die de basis vormen voor de infographic.

Studio Lakmoes - workshop infographics
Studio Lakmoes - infographic cursus provincie zuid-holland
Studio Lakmoes - workshop infographics

De infographics

De deelnemers ontwikkelden de infographic helemaal zelf, van dataverzameling en -analyse tot het ontwerp. Zij werkten het ontwerp uit met potlood en papier en Powerpoint. Studio Lakmoes gaf vervolgens de ontwerpen een 'design makeover' tot professionele infographic.

schets infographic
provincie zuid-holland infographics
provincie zuid-holland infographics - studio lakmoes

Interesse in een cursus infographics voor jouw organsatie? Bekijk onze cursussen of doe direct een aanvraag.

Zo maak je indruk tijdens de COP21

Zo maak je indruk tijdens de COP21

Met klimaatslimme landbouw, bodem-, water- en bosonderzoek werken de onderzoekers van Wageningen Universiteit aan een duurzamere samenleving. Tijdens de COP21, de klimaattop in Parijs kwamen 150 wereldleiders én tienduizenden onderzoekers van over de hele wereld bijeen om te spreken over oplossingen voor het klimaatprobleem. Om te laten zien op welke gebieden Wageningen Universiteit zich sterk maakt voor oplossingen ontwikkelden wij deze vouwflyer waarop de 5 belangrijke thema's worden uitgelicht.