Valorisatie van wetenschappelijke kennis

Volgens Studio Lakmoes is kennis pas waardevol als het gedeeld wordt. Het wetenschappelijk onderzoek in Nederland is van zeer hoog niveau maar de kennis stroomt nog te weinig door naar organisaties, het bedrijfsleven en de maatschappij. Valorisatie van wetenschappelijke kennis stimuleert innovatie en de groei van de kenniseconomie. Wij geloven bovendien dat open toegang tot (wetenschappelijke) kennis zorgt voor een beter geïnformeerde en een gelijkwaardiger samenleving.

valorisatie van wetenschappelijke kennis

Zo helpen wij bij jouw valorisatievraagstuk

  • Schrijven van subsidieaanvragen waarbij valorisatie een belangrijke plek inneemt
  • Advies bij de overdracht van informatie in het valorisatieproces
  • Ontwerp van visuele communicatiemiddelen zoals grafieken, llustraties, publicaties, explanimations, video’s, animaties, motion graphics, infographics
  • Workshops over valorisatie, (wetenschaps)communicatie en visualisatie van informatie

Onze visie op valorisatie

Kennis is alleen waardevol als het gedeeld wordt. Wij geloven in open data en open science en het beschikbaar maken van ruwe data voor een zo groot mogelijk publiek.

Toegang tot informatie is belangrijk voor innovatie en de groei van de kenniseconomie. Valorisatie van kennis kan hierbij helpen. Valorisatie gaat over het creëren van waarde uit (wetenschappelijke) kennis en is nadrukkelijk niet beperkt tot economisch gebruik, maar omvat ook maatschappelijk of cultureel gebruik van kennis.  

Valorisatie kan zich richten op het delen van kennis (kenniscirculatie) en/of het toepassen van kennis. Voorbeelden hiervan zijn het ontwikkelen van lesmaterialen, het ontwikkelen van innovatieve producten en het delen van kennis met stakeholders. Door valorisatie wordt het onderzoek versneld, de samenwerking tussen onderzoekers verbeterd en het onderzoek zelf transparanter. Een belangrijk aspect van valorisatie is het ontsluiten van informatie voor bedrijven en de samenleving. Daarnaast is het ook belangrijk dat de samenleving toegang heeft tot onderzoek waar zij aan heeft meebetaald.

kennispyramide

Valorisatie gaat over de samenwerking tussen onderzoeksinstellingen, bedrijven, maatschappelijke en culturele partijen. We denken dat een beter geïnformeerd publiek betere keuzes kan maken betreffende duurzaamheid, persoonlijke gezondheid en gelijkheid en dat beter geinformeerde professionals beter in staat zijn op een duurzame manier hun werk te doen. Toegang tot kennis is macht en door iedereen toegang te geven tot kennis, kunnen we zorgen voor een gelijkwaardiger samenleving. Door het brede publiek te betrekken bij onderzoek kunnen burgers zelfs coproducent worden van wetenschap.

Meer lezen over valorisatie van (wetenschappelijke) kennis

Onze projecten