6 voordelen van infographics

Infographics zijn steeds populairder geworden de afgelopen jaren. Niet gek, als je bedenkt dat we steeds vaker informatie digitaal tot ons nemen, en dat de meeste mensen niet graag lange stukken tekst lezen vanaf hun computerscherm of iPad, laat staan vanaf hun smartphone. Infographics bieden voordelen bij het delen van data en informatie.

1 Informatie wordt sneller verwerkt met infographics

Informatie wordt sneller verwerkt met infographics

Menselijke hersenen verwerken informatie ondersteund door visuele middelen veel sneller dan wanneer de informatie alleen als tekst wordt aangeboden. Dit komt onder andere doordat het minder energie kost om plaatjes te verwerken en begrijpen, dan om een tekst te lezen en te begrijpen. Mensen zijn visuele wezens en onze hersenen zijn geprogrammeerd om snel beelden te verwerken. Visuele metaforen zijn daarom erg effectief bij kenniscommunicatie.

2 Beelden zijn universeel

Beelden zijn universeel

Beelden zijn universeel en snel te begrijpen voor mensen van verschillende leeftijden, uit verschillende sociale achtergronden en zelfs voor mensen die een verschillende taal spreken. Communiceren met visuele metaforen en iconen kan helpen om een boodschap voor verschillende doelgroepen tegelijkertijd begrijpelijk te maken.

3 Infographics focussen de aandacht

beeldcultuur.png

Met een infographic kun je heel gericht je boodschap structureren. Een infographic leidt het verhaal in, brengt informatie, feiten en data naar de voorgrond en biedt een conclusie aan op basis van die feiten.

4 Infographics zijn inspirerend

Infographics zijn inspirerend

Infographics zijn helder vormgegeven verhalen, die inspirerend werken voor de ontvanger. Anders dan een lijvig boekwerk met veel tekst, kan een infographic relatief snel begrepen worden. Een infographic bevat herkenbare beelden en visuele metaforen die mensen kunnen inspireren en daardoor ook motiveren om niet alleen de kennis tot zich te nemen, maar ook actie te ondernemen.

5 Infographics dwingen de afzender de boodschap goed te omschrijven

Infographics dwingen de afzender de boodschap goed te omschrijven

Een bijkomend voordeel van infographics is dat zij de ontvanger dwingen om de boodschap goed te omschrijven en structureren. Op het moment dat informatie omgezet gaat worden in een beeld, blijkt vaak dat de achterliggende data nog niet compleet is, of dat extra informatie nodig is om het verhaal rond te krijgen. De afzender van de infographic wordt dus gedwongen om extra goed te kijken naar de achterliggende inhoud en deze zo logisch en compleet mogelijk te herstructureren.

6 Infographics hebben een hoge informatiedichtheid

Infographics zijn compact

Infographics kunnen veel informatie overdragen in een beperkte ruimte. Door de informatie te structureren, samen te pakken en te visualiseren in grafieken, symbolen en metaforen, is het mogelijk om de boodschap compacter te vertellen dan met tekst.