maatschappij

Zo breng je Limburgse demografische data in beeld

Zo breng je Limburgse demografische data in beeld

De Noord-Limburgse bevolking krimpt en dat heeft gevolgen voor de regio. De trendverkenning 'Demografische transitie Noord-Limburg' verkent vanuit negen trends, drie scenario's en diverse interviews wat het ontwikkelingsperspectief is voor deze regio in transitie. In opdracht van Ruimtevolk gaf Studio Lakmoes vorm aan het document en bracht de data op inspirerende wijze in beeld.

Zo leefden de bewoners van Leidsche Rijn

Op de plek waar ooit Romeinen vanuit een fort de rivier bewaakten, staat nu museum en theater Castellum Hoge Woerd. In september 2016 is het derde onderdeel van het museum geopend, de expositie 3000 jaar wonen en werken. Hiervoor deed Studio Lakmoes in opdracht van Podium samen met historische experts onderzoek naar de (pre)historische leefwijze van de bewoners van Leidsche Rijn. Het resultaat is een metersbrede infographic die in minutieus detail een beeld schept van de veranderende specialisatie en actieradius van de lokale bewoners.

castellum museum infographic studio lakmoes
leidsche rijn castellum infographic studio lakmoes
leidsche rijn castellum infographic studio lakmoes
leidsche rijn castellum infographic studio lakmoes
leidsche rijn castellum infographic studio lakmoes
leidsche rijn castellum infographic studio lakmoes
leidsche rijn castellum infographic studio lakmoes
 

Zo komen cijfers over ongelijkheid keihard binnen

Zo komen cijfers over ongelijkheid keihard binnen

Slechts 17 procent van de Nederlandse hoogleraren is een vrouw. En dat in 2015 terwijl meer dan de helft van de studenten en promovendi uit vrouwen bestaat. Om deze keiharde cijfers landelijke bekendheid te geven, geeft het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren daarom tweejaarlijks de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren uit. Deze cijfers laten helder en direct zien hoe het ervoor staat met gelijke vrouw-man verdeling in de wetenschap.

Zo communiceert de Rijksoverheid de urgentie van klimaatverandering

Zo communiceert de Rijksoverheid de urgentie van klimaatverandering

Zo maak je de urgentie van klimaatverandering duidelijk. Interactieve infographic en animaties voor het Ministerie van I en M.

In Arnhem staat een Empire State Building leeg

Afgelopen half jaar ontwikkelde Studio Lakmoes een infographic over de leegstand in Arnhem om betekenis te geven aan de leegstandscijfers. Het eerste exemplaar van een gelimiteerde oplage zeefdrukken van de infographic is afgelopen week overhandigd aan de Gemeente Arnhem tijdens een inspiratiemiddag over jong ondernemersschap met 40 ambtenaren bij creatieve hub Sequence Zero.

In Arnhem staat, volgens de meest conservatieve schattingen, 196.000 m3 aan kantoorruimte leeg. Dat is veel. Namelijk: een compleet Empire State Building aan kantoorruimte.

Cijfers hebben alleen betekenis in een context. Door een analogie (Empire State Building) of het vergelijken van cijfers met andere cijfers kun je ze interpreteren.

leegstand infographic arnhem

Een voorbeeld: vorig jaar lanceerde de gemeente Arnhem een initiatief waarbij jaarlijks 10.000 m3 leegstand wordt weggewerkt. Is dat veel? Is dat weinig? Als we het getal 196.000 m3 erbij halen en dit doorberekenen, zien we dat het de gemeente op die manier 20 jaar gaat duren om alle leegstand weg te werken - als er niets meer bijkomt.

Door visualisatie van dit soort cijfers krijgen de cijfers betekenis en gaan ze leven. Deze infographic heeft als doel ondernemers en ambtenaren te inspireren om de leegstand in Arnhem aan te pakken en om te zetten in plekken waar innovatie en ondernemerschap hand in hand gaan zoals bij Sequence Zero en Coehoorn Centraal.

De PDF van de infographic mag ovv Studio Lakmoes openbaar gedeeld en verspreid worden. De infographic is ook verschenen als zeefdruk in gelimiteerde, genummerde en gesigneerde oplage van 51. Interesse in een exemplaar? Neem contact op met Studio Lakmoes.