Arnhem 100% geletterd!

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dat is 15% van de bevolking. Uit onderzoek van Stichting Lezen & Schrijven en de Universiteit Maastricht is gebleken dat in omliggende gemeenten van Arnhem de meeste laaggeletterden van Nederland te vinden zijn. Lakmoes gaat daar samen met andere Arnhemse organisaties wat aan doen.

In Arnhem hebben diverse organisaties de handen ineengeslagen om Arnhem 100% geletterdheid te bereiken. Om het netwerk te versterken heeft Studio Lakmoes een herkenbaar logo ontwikkeld. We willen onze expertise inzetten om de beweging aan te zwengelen en mensen die moeite hebben met lezen en schrijven te bereiken met visuele beeldtaal. Ook willen we projecten aanjagen die bijdragen aan het doel Arnhem 100% geletterd. Daar hebben we jullie hulp bij nodig.

Geen letters

Om de boodschap te ondersteunen heeft Lakmoes een logo gemaakt, niet van letters en cijfers, maar geheel opgebouwd uit vormen: cirkels, rechthoeken en lijnen. De overlap in het logo laat zien hoe de betrokken partijen in de 100%-beweging elkaar versterken. Met dit beeldmerk geven we 100% geletterd Arnhem een smoel en gereedschappen om zich op de kaart te zetten.

100% geletterd arnhem - studio lakmoes

Hackaton

Het begon allemaal toen HAN Pabo en Rozet de handen ineensloegen en begin dit jaar de Arnhemse Hackathon organiseerden. Tijdens deze hackathon wordt op een innovatieve manier laaggeletterdheid in de regio Arnhem aangepakt. Inmiddels is het initiatief de hackaton ontstegen en zijn organisaties, lokale bedrijven en hulpverlenende instanties met elkaar aan de slag om laaggeletterdheid aan te pakken.

Burgemeester is ambassadeur

Burgemeester Ahmed Marcouch is de eerste ambassadeur van de 100% geletterd beweging in Arnhem. Afgelopen maandag ontving hij tijdens de kick-off conferentie de eerste pin die hij met trots zegt te gaan dragen. Tijdens de avond gaven wetenschappers, medewerkers van het consultatiebureau, ontwerpers en studenten pitches met hun idee om 100% geletterdheid in Arnhem te bereiken.

IMG_2382.JPG

Het doel van 100% geletterd Arnhem: 1000 laaggeletterden helpen in 1 jaar tijd

Lakmoes helpt ook: wij willen met beeldtaal, infographics en een combinatie van tekst en beeld deze doelgroep de weg wijzen naar initiatieven om hen te helpen beter te lezen en schrijven. Ook willen we het netwerk met elkaar verbinden en vergroten. Visuele communicatie is hierbij onmisbaar. We zijn op zoek naar mensen die mee willen denken, als klankbord willen fungeren, testpanel willen zijn en mogelijkheden zien voor financiering. Heb je een idee? Laat het ons weten!

studio lakmoes geletterd 100%