Beeldcultuur anno 2013

Woorden zijn niet altijd de beste manier om iets uit te leggen of te begrijpen. Beelden of infographics kunnen veel directer en sneller processen, data of een handleiding uitleggen dan woorden. De menselijke hersenen begrijpen beelden beter en sneller dan taal. Dat komt omdat we visuele wezens zijn: we herkennen patronen en leggen verbanden veel sneller als we de beelden zien, dan wanneer we teksten lezen of het verhaal horen.

beeldcultuur.png

 

Beeldcultuur anno 2013

De beeldcultuur is de maatschapplijke ontwikkeling waarbij visuele beelden een belangrijke rol spelen in de communicatie. De beeldcultuur bestaat al jaren maar versnelt nu door nieuwe technologische mogelijkheden. De beeldcultuur is een duidelijke trend binnen communicatie.

Deze trend is versneld doordat programma’s en technieken om beelden te maken, te vinden en te verzamelen voor een groot publiek beschikbaar zijn geworden.

Iedereen kan zelf beelden maken: camera’s zijn goedkoop, de meerderheid van de mensen heeft een smartphone met camera, tekenprogramma’s zijn overal beschikbaar en met excel of online grafische programma’s kun je snel grafieken maken.

Communicatie wordt weer visueel

De bloei van de beeldcultuur zorgt ervoor dat communicatie weer visueel wordt. Er ontstaat een verrijking van communicatie. Tegelijkertijd staat communicatie in woorden, vooral geschreven teksten onder druk. We krijgen zoveel informatie op ons af dat we zoeken naar de snelste manier om die informatie te verwerken. Toename van gebruik van en lezen vanaf de computer zorgt er ook voor dat tekstcommunicatie onder druk komt te staan: lezen vanaf een scherm kost meer energie en veel mensen ervaren het lezen vanaf een scherm als onrustig.

Visuele middelen kunnen helpen bij het sneller opnemen van informatie of het verstrekken van informatie in een kleinere ruimte, zoals een computer- of smartphone scherm. Een tekst lezen en begrijpen kost tijd, grafieken of tabellen zijn sneller te interpreteren.

Onderstaande Powerpoint-slides komen uit een presentatie voor eerstejaars Watermanagement aan de Hogeschool Rotterdam, waarmee ik wilde laten zien hoe effectief beeld kan zijn, ten opzichte van tekst.

Hieronder een deel van een tekst over toename van leegstaande kantoorpanden in Arnhem (per jaar). De complete tekst van leegstand 1997-2013 paste niet op de slide.

Slide uit presentatie 'Infographics' voor Hogeschool Rotterdam

Slide uit presentatie 'Infographics' voor Hogeschool Rotterdam

Vervolgens liet ik zien hoe je die informatie veel handiger kunt tonen in een tabel.

Slide uit presentatie 'Infographics' voor Hogeschool Rotterdam

Slide uit presentatie 'Infographics' voor Hogeschool Rotterdam

Een tabel ordent de informatie en zorgt dat het je het snel kunt terugvinden. Bovendien neemt het veel minder ruimte in den tekst en past het tenminste op de Powerpoint slide. Nog sneller is het om er een grafiek van te maken. Dan kun je in een oogopslag zien in welk jaar de leegstand het hoogst en het laagst was. 

Slide uit presentatie 'Infographics' voor Hogeschool Rotterdam

Slide uit presentatie 'Infographics' voor Hogeschool Rotterdam

Zoals je ziet: beeld kan soms sneller zijn dan tekst, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van de diepgang en informatiedichtheid.