Case study: kennisvisualisatie voor de zorg

 

Complexe informatie visualiseren begint met een vraag. Vooruit, een serie vragen. Wat wil je vertellen en waarom? In deze case study omschrijven we een project voor Celsus-Talma, het kennisprogramma voor de zorg, waarvoor wij het probleem van de stijgende zorgkosten in al zijn aspecten in een mini-magazine visualiseerden. Van data tot design, hoe doe je dat?

dubbele+diamant+-+studio+lakmoes.png

Voor het visualiseren van complexe informatie volgen wij een stappenplan: de dubbele diamant. Via begrijpen en definiëren, slaan we aan het ontdekken en ontwikkelen. De inhoud staat voorop en daar beginnen we mee. We eindigen altijd met een inspirerend ontwerp, want van mooie dingen maken worden we intens gelukkig.

 

Stap 1: Begrijpen

Allereerst verkennen we vraag: waarom wil Celsus-Talma een infographic laten ontwikkelen? Het kennisprogramma had een symposium georganiseerd, naar aanleiding van hun vijf-jarig bestaan. Tijdens dat symposium lanceerden zij een boek met onderzoek naar de stijgende zorgkosten. Zij wilden de bezoekers een korte samenvatting met de belangrijkste conclusies meegeven.

Behalve deze concrete vraag naar de aanleiding, verkennen we ook de inhoud. Wat staat er in het rapport? Wat zijn onderlinge verbanden en hoe loopt ‘het verhaal’? Ook onderzoeksresultaten bevatten verhalen. Wij gaan op zoek naar die verhalen, omdat die zich bij uitstek lenen voor visualisatie van het onderwerp, op een aansprekende en herkenbare manier.

Stap 2: Definiëren

Tijdens een uitgebreide brainstormsessie kwam enorm veel informatie boven tafel. Ons team analyseert de data en samen ontdekken we het verhaal in de data. Dit verhaal schrijven we letterlijk op en is de basis voor het structuurontwerp. In dit project bleek de diabetespatiënt een mooi haakje om het verhaal te vertellen. We volgen deze patiënt terwijl hij naar de huisarts gaat, of thuiszorg krijgt. We laten zien hoe het zorglandschap verandert aan de hand van de concrete ‘reis’ van deze patiënt.

Het uitgeschreven verhaal vormt de basis voor ons structuurontwerp. In het structuurontwerp schetsen we waar alle elementen moeten komen. Het structuurontwerp is de laatste inhoudelijke stap. Na afronding van het structuurontwerp staat de inhoud vast, is de data gecontroleerd en staat het verhaal in de steigers.

Stap 3: Ontdekken

Het structuurontwerp vormt de basis voor de uitwerking van het grafisch ontwerp. In deze fase experimenteren we met verschillende manieren van weergeven en stijlen. Vaak eerst in de vorm van schetsen, en later uitgewerkt in illustraties en grafische ontwerpen. De schetsen gebruiken we om te controleren of situaties juist zijn uitgebeeld en om voorbeelden aan te scherpen.

 

Vaak ontwikkelen we een mood board of sfeerbeeld voor het product. Hierin komen kleuren, typografie en elementen terug die we later in het project gaan gebruiken.

celsus moodboard_Page_2.png
celsus moodboard_Page_1.png
 

Stap 4: Ontwikkelen

Stap 1 tot en met 3 leiden samen tot de laatste stap: ontwikkelen. In de ontwikkelfase worden de eindproducten ontworpen. Schetsen worden omgezet naar ontwerpen. Het infographicboekje van Celsus Talma bevat naast de plaat met de diabetespatiënt ook drie artikelen met tekst en datavisualisaties. Door de informatie visueel weer te geven, konden de bezoekers van de conferentie snel het onderzoek op hoofdlijnen begrijpen.

Celsus-spread1.png
celsus1.png
 
 

Infographic-minimagazine

Het eindresultaat was een infographic-minimagazine, met drie korte artikelen over het onderzoeksrapport en een uitvouwposter over de reis van een diabetespatiënt door het zorglandschap.

Foto 31-07-18 11 42 00.jpg
Foto 31-07-18 11 42 39.jpg
infographic zorglandschap
Foto 31-07-18 11.jpg
infographic zorglandschap

Kennisregie op dit project is uitgevoerd door: