Dit zijn geen infographics (echt niet)

Een infographic is een goede manier om (compexe) data of processen te visualiseren. Dat is echter slechts een reden waarom steeds meer organisaties en bedrijven om een infographic vragen. De andere reden is: infographics zijn hot. En doordat ze hot zijn, wordt het hebben van een infographic een doel op zich en vergeten mensen te checken of de informatie die zij hebben, ook echt geschikt is om in een infographic te stoppen. Met pseudoinfographics als gevolg.

Dit ontwerp lijkt op een infographic door de duidelijke structuur, maar is er geen, want de beelden zijn geen dragers van informatie.

Dit ontwerp lijkt op een infographic door de duidelijke structuur, maar is er geen, want de beelden zijn geen dragers van informatie.

Een infographic vertelt een verhaal, bevat een kop (aanleiding of eyecatcher), een midden (hoofdmoot van de informatie) en een staart (een conclusie of call to action). Hetzelfde kun je echter zeggen van een journalistieke tekst of een posterontwerp. Wat een infographic hiervan onderscheidt is dat de informatie met beelden wordt verteld. Cijfers staan in grafieken en processen worden gevisualiseerd.

Maar soms zijn er geen cijfers of processen. En wil de klant toch een infographic. Of soms zijn er losse cijfers, die een klant gevisualiseerd wil zien. Het resultaat is een ontwerp, waarin cijfers worden opgeblazen en aangekleed met iconen, met de uitstraling van een infographic, die dat in het geheel niet is. De cijfers hebben bijvoorbeeld geen context en de beelden zijn er alleen ter illustratie, niet omdat ze informatie bevatten.

Pseudoinfographic: een ontwerp dat kenmerken heeft van een infographic, zoals cijfers, visualisaties (beelden) en een duidelijke structuur, maar geen infographic is, omdat de visualisaties geen informatie bevatten, maar alleen als illustratie dienen van de tekst.

Pseudoinfographics zijn eigenlijk gewoon ontwerpen, en kunnen prachtig zijn en heel geschikt voor hun doel. Laten we echter niet doen alsof het infographics zijn.

Door de berg cijfers krijgt dit ontwerp een infographic uitstraling, maar als je goed kijkt staan er maar twee grafieken in en die zijn niet eens duideljk. ZIe jij ze?

Door de berg cijfers krijgt dit ontwerp een infographic uitstraling, maar als je goed kijkt staan er maar twee grafieken in en die zijn niet eens duideljk. ZIe jij ze?

Het followerssysteem van Twitter wordt hier geanalyseerd voor verkopers en geprobeerd is om het proces van followers naar buyers te visualiseren door volgers als 'voedsel' te visualiseren en kopers als 'eieren', maar de analogie is flinterdun en draagt niet bij aan het beter begrijpen van de informatie.

Het followerssysteem van Twitter wordt hier geanalyseerd voor verkopers en geprobeerd is om het proces van followers naar buyers te visualiseren door volgers als 'voedsel' te visualiseren en kopers als 'eieren', maar de analogie is flinterdun en draagt niet bij aan het beter begrijpen van de informatie.

Een kleine hoeveelheid cijfers die geïllustreerd worden maakt nog geen infographic.

Een kleine hoeveelheid cijfers die geïllustreerd worden maakt nog geen infographic.

Een wordcloud, een paar tabellen met cijfers en strakke illustraties maken ook geen infographic. De beelden zijn illustratief en alle informatie zit in de teksten en losse cijfers. Typische pseudoinfographic.

Een wordcloud, een paar tabellen met cijfers en strakke illustraties maken ook geen infographic. De beelden zijn illustratief en alle informatie zit in de teksten en losse cijfers. Typische pseudoinfographic.

Wil je er achter komen of iets een infographic is? Stel jezelf de volgende vragen:

  1. Zit er een duidelijke structuur in het ontwerp?
  2. Bevat dit ontwerp een kop, midden en een staart
  3. Bevat dit ontwerp gevisualiseerde data (grafieken) of processen (schema's)?
  4. Bevatten de visualisaties (beelden, iconen) informatie? 
  5. Heeft beeld de overhand over tekst?

Kun je op alle 5 de vragen ja antwoorden, dan is de kans zeer groot dat je met een infographic te maken hebt. 

Nu je hebt kennis gemaakt met pseudoinfographics is het tijd voor een aantal echt mooie infographics.