Een oproep tot meer plaatjes in de wetenschap.

We bekijken steeds meer informatie op kleine, digitale schermen. In combinatie met de explosie van beschikbare informatie groeit de behoefte aan behapbare brokken. Beelden helpen informatie sneller begrijpen en beter onthouden. Veel nieuwsplatforms spelen hier handig op in, maar in de wetenschap wordt informatie vooral gedeeld in lange artikelen die voornamelijk uit tekst bestaan. Wij pleiten voor meer plaatjes voor de wetenschap.

Beeld spreekt onze hersenen direct aan, inspireert en zorgt dat informatie beter onthouden wordt. Mensen hebben tegenwoordig een kortere aandachtsspanne door de combinatie van een groter informatieaanbod en gebruik van kleine schermen om die informatie te bekijken. Ze hebben behoefte aan behapbare brokken informatie die ze snel kunnen verteren. Mensen zijn daarnaast sneller geneigd informatie te bekijken als het vergezeld gaat van een plaatje.

Onze hersenen verwerken beeld snel en deels onbewust

Onze hersenen verwerken beeld snel en deels onbewust

Wetenschappelijke kennis vooral gedeeld in tekst

Nieuwsplatforms spelen hier handig op in door gebruik te maken van video, fotografie en illustratie. Ook bedrijven gebruiken beeld om te zorgen dat hun producten beter verkopen. Het succes van websites zoals Buzzfeed en platforms als Pinterest en Instagram is voor een groot deel te verklaren door onze liefde voor beeld. Veel wetenschappers gebruiken nog steeds vooral tekst om hun kennis te delen, die daardoor minder toegankelijk is. 

De pinnende wetenschapper

Sommige wetenschappers springen juist handig in op visuele platforms zoals Pinterest. Socioloog Deborah Lupton (University of Sydney) gebruikt Pinterest bijvoorbeeld om les te geven aan studenten en online met andere docenten ideeën uit te wisselen. Ze volgt Pinterest-borden waar journals boekreviews plaatsen en raadt sociologen geïnteresseerd in digitale cultuur aan om Pinterest als living lab te gebruiken om de digitale cultuur te bestuderen. 

PInterest borden van Deborah Lupton

PInterest borden van Deborah Lupton

In Nederland zet historicus Erik Kwakkel beeld slim in om zijn eigen vakgebied (Middeleeuwse boeken) van het stoffige imago te ontdoen. Hij twittert aan de lopende band en combineert foto's van zijn studieobjecten met droge humor en hedendaagse trends door bijvoorbeeld iconen neer te zetten als de profile pix van de middeleeuwen.

Visuele samenvattingen

In de communicatie tussen wetenschappers onderling kan beeld ook helpen om sneller kennis uit te wisselen. De opkomst en groeiende populariteit van visual abstracts (visuele samenvattingen) bij wetenschappelijke artikelen geeft aan dat ook wetenschappers behoefte hebben aan beeld. Een visuele samenvatting van een artikel geeft in een oogopslag weer waar het artikel over gaat, waardoor de wetenschapper sneller kan beslissen of lezen van het artikel ook daadwerkelijk de moeite waard is. Samen met de titel geeft het visual abstract de belangrijkste punten uit het onderzoek weer en biedt de auteur ook de mogelijkheid om deze de meest interessante conclusies te highlighten.

Somersault1824: Visual Abstracts

Somersault1824: Visual Abstracts

Het Belgische Somersault1824 springt in op deze behoefte en ontwikkelt sinds 2013 visual abstracts bij wetenschappelijke artikelen in het magazine Haematologica. Zij hopen door kunstenaars en illustratoren te koppelen aan wetenschappers wetenschap mooier te maken. Het Britse DeSciphered heeft als missie wetenschap toegankelijk maken door heldere plaatjes van samengevat onderzoek. DeSciphered roept wetenschappers ook op zelf hun onderzoek te tekenen. Een compacte tekening maken van het eigen onderzoek helpt wetenschappers om te focussen en voor zichzelf helder te krijgen wat hoofd- en bijzaken zijn in hun onderzoek.

DeSciphered: Draw your research on a post-it

DeSciphered: Draw your research on a post-it

Wij van Studio Lakmoes zijn ervan overtuigd dat visualisatie van onderzoek, meer plaatjes, er niet alleen voor zorgt dat wetenschappers onderling beter en sneller informatie kunnen uitwisselen, maar ook het gat tussen wetenschap en samenleving gedicht kan worden. Kennis is pas waardevol als het gedeeld wordt en daarom bij deze een oproep tot meer plaatjes in de wetenschap.

Studio Lakmoes houdt van data, informatie en kennis en wij zijn enorm gedreven om kennisinstellingen, overheden en organisaties te helpen hun data en informatie te delen op een heldere manier. Wij combineren een analytische denkwijze met gevoel voor design en esthetiek. Neem contact op voor meer informatie.