Het verschil tussen infographics en datavisualisatie

Er is al veel geschreven over infographics en datavisualisatie, maar in de praktijk merken wij dat mensen nog steeds worstelen met wat nou precies het verschil is tussen die twee. Daarom zullen we het nog even kort proberen uit te leggen. Wij zijn Lakmoes, experts in kenniscommunicatie.

Er is weer iets nieuws op de markt: scrollytelling

Een infographic en een datavisualistie geven allebei informatie weer met visuele middelen: grafieken, iconen en andere (abstracte) beelden.

Een infographic bevat een kop, een midden en een staart

Wat de meeste infographics met elkaar verbindt is dat ze een verhaal vertellen. Een infographic bevat een kop, een midden en een staart. De lezer wordt als het ware door het verhaal heen geleid. Een infograpic bestaat vaak uit een duidelijke titel, een aantal grafieken en iconen die verschillende aspecten van een verhaal laten zien, begeleid van korte teksten, en een conclusie of boodschap. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) experimenteert veel met het ontsluiten van informatie met infographics. Zij hebben in 2012 een publicatie uitgegeven over door het Planbureau verzamelde data, die alleen maar infographics bevat, Nederland Verbeeld.

Infographic uit Nederland Verbeeld (PBL)

Een datavisualisatie kun je zelf ontdekken

Een datavisualisatie, ook wel bekend als informatievisualisatie, vertelt daarentegen geen vooropgezet verhaal. Een datavisualisatie kun je eigenlijk zien als een dataset, die beeldend is gemaakt. Dus in plaats van een rij getallen, zie je lijnen, staafdiagrammen of cirkels met labels. Deze data kun je visueel analyseren en vaak, als de datavisualisatie interactief is, exploreren, zie bijvoorbeeld de prachtige voorbeelden op platform datavisualization.ch. Vanuit het project Information is Beautiful worden veel datasets ontsloten in datavisualisaties die je kunt ontdekken, zoals bijvoorbeeld deze over de grootste schandalen rondom gelekte data wereldwijd.

Datavisualisatie van  datavisualization.ch , project van Estelle Harry

Datavisualisatie van datavisualization.ch, project van Estelle Harry

Bij een infographic draait het met name om wat de maker, of de afzender, wil vertellen, terwijl een datavisualisatie de lezer zelf het verhaal laat ontdekken. Een datavisualisatie vergt daarom wat meer van de lezer dan een infographic, waar het verhaal al is voorgekookt.

Hoewel datavisualisaties meestal voor de computer worden ontwikkeld en dynamisch en interactief zijn, kunnen datavisualisaties ook statisch ontwikkeld worden. Infographics zijn juist vaak statisch, maar kunnen ook interactief gemaakt worden, zie bijvoorbeeld deze over CO2 en het broeikaseffect van het PBL. Interactiviteit is daarom niet een eigenschap die aan een van beide disciplines is voorbehouden.

Wanneer laat je een infographic ontwikkelen?

Een datavisualisatie zul je gebruiken als je mensen wilt helpen bij het begrijpen en analyseren van een grote (complexe) dataset. Je hebt geen vooropgezet plan wat zij hier uit zouden moeten halen. Heb je wel een bepaalde boodschap of idee over het soort informatie dat mensen tot zich zouden moeten nemen, dan zul je eerder een infographic gaan maken.

We hopen dat hiermee wat meer duidelijkheid is geschept in het verschil tussen infographics en datavisualisaties. Kun jij je vinden in deze definitie, of hanteer jij een andere? Datavisualisatie is een relatief nieuwe discipline en verschillende mensen hanteren verschillende definities. We zijn benieuwd naar de jouwe!

Infographic of datavisualisatie laten ontwikkelen? Neem contact op