Definitie en bouwstenen van een infographic

Over wat precies een infographic is, verschillen de meningen. Ik hanteer de volgende definitie:

Een infographic vertelt een verhaal met een begin, midden en een eind met beelden en teksten. Een infographic gebruikt duidelijke beelden om op een heldere manier cijfers of processen uit te leggen en (spaarzaam) tekst om de beelden toe te lichten. De beelden zijn hierbij niet alleen illustratief maar ook informatiedragers.

 Een infographic bestaat uit verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld uit grafieken en schema's die informatie bevatten, maar ook uit teksten om informatie te duiden en uit te leggen. De eenvoudigste manier om informatie over te brengen is in een icoon.

Icoon

Een icoon is een enkel beeld, vaak een abstracte weergave van iets uit de werkelijkheid, zoals een pijl. Verkeersborden bevatten ook iconen die we allemaal kennen. Het 'verboden-in-te-rijden'-bord is iedereen bekend en wordt in een fractie van een seconde begrepen. Handig als je in de auto zit en ook moet opletten of je niemand omver rijdt, de TomTom je nog de goede kant opstuurt en meezingt met je favoriete liedje. 

iconen-typen-infographics.png

Grafieken

Grafieken zijn abstracte weergaven van cijfers: staafdiagrammen, lijndiagrammen, taartdiagrammen, histogrammen, etcetera. De lengte van de staaf in de staafdiagram is gekoppeld aan een cijfer en daardoor kun je snel cijfers onderling vergelijken. 

Schema's en organogrammen

Soms heb je informatie die verbeeld moet worden, maar geen cijfers bevat. Bijvoorbeeld de structuur van een organisatie, of de werking van een medicijn in het bloed. Deze informatie kun je weergeven in schema's en organogrammen. Ook een planning is een voorbeeld van informatie die je kunt verbeelden in een schema.

Infographics versus datavisualisatie

Bovenstaande onderdelen: iconen, grafieken en schema's, kunnen onderdeel zijn van infographics. Zoals ik eerder zei vertellen infographics een verhaal met een begin, midden en eind. Ze helpen de kijker bij het vinden van het verhaal in de data. Infographics kunnen 'statisch' zijn, als ze bijvoorbeeld op papier worden gedrukt, of interactief gemaakt worden voor online gebruik. In interactieve infographics kun je doorklikken op nieuwe informatie en grafieken manipuleren.

Naast infographics bestaan datavisualisaties. Datavisualisaties zijn gebaseerd op grotere datasets en vergen wat meer van de kijker. Ze laten namelijk de kijker zijn het verhaal ontdekken door de visualisaties te bekijken. Voorbeelden van datavisualisaties vind je bijvoorbeeld op Visual Complexity.