De Open Wetenschappelijke Conferentie

Al eeuwen komen wetenschappers samen om kennis uit te wisselen op wetenschappelijke conferenties. Hoewel kennis tegenwoordig met een druk op de knop per email te delen is, is de behoefte om collega's van over de hele wereld ook live te ontmoeten en onderzoek te bediscussiëren onverminderd groot. 

deltas in times of climate change

Wetenschappelijke conferenties worden volgens een vast recept georganiseerd. Ze duren 2-3 dagen en trekken een internationaal (wetenschappelijk) publiek. Er is een plenair onderdeel met hoogwaardigheidsbekleders en parallele sessies met presentaties en discussies en er is een posterparade waar jonge onderzoekers met een poster hun onderzoek presenteren. Soms is er na afloop een verslag, maar vaak niet. Het zijn besloten bijeenkomsten.

Wetenschappelijke bijeenkomsten opengooien? Wow, gewaagd, nietwaar?

Hoe zou het zijn als we deze bijeenkomsten zouden opengooien? Als we er niet alleen wetenschappers, maar ook bestuurders en praktijkpartijen bij zouden betrekken? Als we alle resultaten direct online zetten en de buitenwereld via social media bij het onderzoeksveld zouden betrekken?

Wow, gewaagd, nietwaar? Kan dat wel? Het antwoord is: ja. Neem nou Deltas in Times of Climate Change, dat eind september voor de tweede keer in Rotterdam werd georganiseerd.

Weegt het feit dat de wereld mee kan kijken op tegen de nadelen zoals informatie die (te) vroeg naar buiten komt?

Aanpassing aan klimaatverandering in de deltagebieden van de wereld is te belangrijk om alleen aan de wetenschappers over te laten. Of alleen aan de beleidsmakers wat dat betreft. Steden in rivierdeltas dreigen onder water te lopen, kustgebieden verzilten en door verhoogde bevolkingsgroei en landgebruik worden de deltagebieden nog kwetsbaarder. Deze conferentie spreekt daarom nadrukkelijk alle betrokken partijen aan, opportunities for people, science, cities and business. De organisatoren zijn een mix van overheden en onderzoeksorganisaties. 

Deltas in Times of Climate Change
Melanie Schultz tijdens Deltas in Times of Climate Change

Wat doet deze conferentie nou anders dan de anderen? Om te beginnen is het programma diverser. Er zijn Deltas in Depth sessies, die diep ingaan op de wetenschappelijke achtergronden van het thema, maar daarnaast is veel ruimte voor Deltas in Practice sessies, waarbij praktijkpartijen zoals NGO's, overheden en bedrijven hun innovaties en projecten presenteren. Tijdens Round Table sessies komen belangrijke onderwerpen als financiering van klimaatadaptatie boven tafel. 

Open conferenties bieden veel voordelen: meer uitwisseling tussen wetenschap en praktijk en een groter bereik.

De conferentie trok 1.200 mensen uit meer dan 55 landen. Resultaten vanuit de conferentie zijn direct online gezet voor bezoekers en mensen die niet aanwezig konden zijn: Powerpointpresentaties werden direct geupload, evenals de videostream van de plenaire presentaties van oa Minister Melanie Schultz, burgemeester Ahmet Aboutableb van Rotterdam en professor Myles Allen van Oxford. Via social media (twitter, Linkedin en facebook) werden resultaten gedeeld met de hashtag #climatedelta14. In 2,5 dag tijd werden via deze hashtag alleen al 350.000 mensen bereikt. Dagelijks werd een online magazine uitgebracht, de Daily Delta, die hoogtepunten van de dag naar buiten bracht. Binnen een maand na de conferentie worden uitgebreide inhoudelijke verslagen van elke sessie aangeboden via de website. 

#climatedelta14

Dat dit op zijn minst controversieel is in wetenschappelijke kringen werd onlangs weer bevestigd door de organisatie van de FASEB Conference on Retinal Neurobiology and Visual Processing, die deelnemers verbood gebruik te maken van social media tijdens de conferentie.

To encourage presentation of unpublished work in progress at the conference, the conference proceedings are not published, and no part of the proceedings can be referenced. "Published" specifically includes postings by conference participants to various social media sites, including this one. This means it is NOT OK to post written comments, pictures, or videos that include or refer to data presented at the conference. Thanks for your cooperation.

De reden hiervoor is de angst dat anderen er vandoor gaan met (ongepubliceerde) onderzoeksresultaten, of dat een publicatie wordt geweigerd door een academisch tijdschrift omdat de resultaten al ergens zijn 'gepubliceerd'. Door op deze manier de deur dicht te gooien, wordt kennis minder snel en met een minder groot publiek gedeeld. Hierdoor missen ook onderzoekers, die niet aanwezig konden zijn, de kans om presentaties en resultaten mee te krijgen.

Deltas in Times of Climate Change liet deelnemers vantevoren weten dat alle presentaties openbaar gemaakt worden, dat er gebruik wordt gemaakt van social media en dat er fotografen rondlopen. Wie daar niet van gediend is kan bezwaar maken en de presentatie wordt dan niet in de database opgenomen - in totaal 1 onderzoeker heeft hiervan gebruik gemaakt.

Zijn deze conferenties de toekomst? Ze bieden duidelijke voordelen zoals meer uitwisseling tussen wetenschap en praktijk en een groter bereik. Weegt het feit dat de wereld mee kan kijken op tegen de nadelen zoals informatie die (te) vroeg naar buiten komt?

Foto's (c) Maartje Strijbis

Lees meer over onze workshops open science, en social media voor wetenschap