Kenniscommunicatie: betekenis geven aan data

Begrippen als data, informatie en kennis worden vaak door elkaar gebruikt, maar zijn niet hetzelfde. Het is belangrijk om het onderscheid te weten als je gaat nadenken over kenniscommunicatie: het verspreiden (ook wel dissemineren genoemd) van kennis, kennis delen en valoriseren.

kennispyramide.png

Data

Data zijn de naakte cijfers, de feiten, het proces zelf. Het heeft geen betekenis, maar is vaak een verzameling cijfers.

Informatie

Data wordt informatie op het moment dat de feiten betekenis hebben gekregen, door de data te ordenen, te analyseren en in een context te presenteren. Betekenis geven kan ook door de data in een grafiek te plaatsen, met labels aan de assen, of in een tabel met titels. Data kan ook informatie worden doordat er een tekst over wordt geschreven. 

Kennis

Kennis is van een nog hoger orde en bijna ongrijpbaar: het ontstaat in de hoofden van mensen. Mensen maken kennis door informatie te relateren aan ervaringen. Zo voegen ze betekenis toe en creëren ze begrip. 

Mensen spreken vaak over kennis delen alsof het over een pakketje is. Maar je kunt kennis zelf niet letterlijk delen, het is ongrijpbaar. Je kunt wel informatie delen, en die op zo'n manier inrichten en vormgeven dat het mensen in staat stelt er betekenis aan te geven zodat kennis ontstaat.

Hoe kunnen wij helpen bij jouw kennisvraagstuk?