Leegstand in Arnhem: een jaar na het Empire State Building

Leegstand van het Arnhemse kantorenarsenaal is een jaar na publicatie van onze 'Empire State infographic' nog steeds een issue in Arnhem. 

Ons onderzoek naar de leegstand tot 2014 liet zien dat er in Arnhem feitelijk een Empire State Building leeg staat: 16% van het totale aanbod aan kantoorpanden staat leeg. Dat is zelfs iets hoger dan het landelijk gemiddelde van 15%.

leegstand arnhem

 

Tijdelijke leegstand kan opgevuld worden met creatieve initiatieven, maar een structurele oplossing is nodig als de gemeente optimaal wil profiteren van deze initiatieven. 

Een van de oorzaken van de (tijdelijke) pauze van broedplaats Sequence Zero is namelijk het ontbreken van een betaalbare locatie met langetermijnvisie. Zolang leegstand wordt bekeken door een korte-termijn-bril zullen potentieel interessante en innovatieve ontwikkelingen nooit helemaal volwassen worden. 

En dat is jammer! Met het verdwijnen van Sequence Zero is er een gat gevallen in het werkplekaanbod voor creatieve starters die zo belangrijk zijn voor deze stad.