Meer datapixels

Edward Tufte zegt het prachtig in zijn standaardwerk voor datavisualisatie 'The Visual Display of Quantitative Information': gebruik minder inkt voor de non-data en meer inkt voor de data.

Transient

Ok, Edward schreef zijn standaardwerk voordat we massaal computers gingen gebruiken voor datavisualisatie, maar zijn supertip is nog steeds geldig: meer datapixels en minder niet-datapixels.

Wat bedoelt hij hier nou mee? Als je van data een grafiek maakt, zorg altijd dat je de meeste inkt gebruikt voor de data (de staven in je staafdiagram, de lijn in je lijndiagram) en alles wat geen data is, zoveel mogelijk weglaat (de hulplijnen, achtergronden en aankleding)

Kijk eens naar onderstaande staafdiagram. Je ziet relatief snel wie de meeste biertjes heeft gedronken door de lengte van de staven te vergelijken.

datapixels1-01.png

Kijk je door je oogharen naar deze grafiek, dan zie je eigenlijk een grijs blok. Dat kan eenvoudiger. De grijze achtergrond kun je weglaten, de hulplijnen, en eigenlijk ook het hele assenstelsel. In plaats van het oog van de kijker heen en weer te laten flitsen tussen de staafdiagram en de as, kun je het getal ook direct bij de staaf zetten. 

 

datapixels1-02.png

Deze staafdiagram is een stuk rustiger en leidt het oog meteen naar de informatie: de staafdiagrammen zelf. Minder niet-datapixels dus en meer datapixels.