Moeder natuur bouwt havens

Havens en natuurontwikkeling: het lijken twee uitersten. Ecoshape stelt zich de vraag: kunnen we havens ontwikkelen mét hulp van de natuur en daarmee ook kansen voor de natuur creëren? Ja dus! Lakmoes brengt deze kansen in beeld.

ecoshape havengebieden - lakmoes
duurzame havengebieden building with nature

Zo bouw je havens met hulp van de natuur

Havens worden vaak gebouwd met harde overgangen tussen land en water zoals golfbrekers, verticale damwanden, verdiepte vaargeulen en sluiscomplexen. Dat lijkt een logisch gevolg van de technische vereisten voor havens. In de Building with Nature-aanpak van Ecoshape houdt de ontwerper rekening met het lokale ecosysteem waardoor niet alleen de economie maar ook natuur profiteren. Zo gebruiken havenbouwers de krachten van moeder natuur, zoals stroming, wind en plantengroei en geven zij ruimte aan ecosysteemontwikkeling op plaatsen waar de haven dat toelaat.

duurzame havengebieden building with nature
duurzame havengebieden building with nature
duurzame havengebieden building with nature
duurzame havengebieden building with nature