Posts tagged animatie
Nederland: land van eeuwige afvalbergen?

Op Nederlandse stortplaatsen ligt meer dan 200 miljoen ton afval. Jaarlijks komt hier ook nog eens twee miljoen ton aan nieuw afval bij. Zo groeit onze afvalberg gestaag - en geven we die eeuwenlang door aan onze kinderen. Dat kan, nee, móet anders, vindt milieubedrijf Attero. Daarom startten zij in Bergen op Zoom een innovatieve proef om hongerige bacteriën afval volledig natuurlijk te laten afbreken.

Read More
Zo help je de bijen een handje

Het gaat slecht met de insecten in Nederland. Hun leefgebied wordt kleiner daardoor zijn er steeds minder vlinders, bijen en zweefvliegen. Dat is jammer want insecten zijn onmisbaar in de landbouw: ze bestuiven immers de planten zodat er vruchten aan groeien. De Provincie Zuid-Holland start daarom met het ecologisch beheren van 674 km aan provinciale wegen én hun bermen. Door minder te maaien, maaiafval mee te nemen en speciale zaadmengels te zaaien in nieuwe bermen creëren we natuurlijke leefomgevingen waarin meer soorten planten en insecten kunnen leven. Zo vergroten we de biodiversiteit. Wij visualiseerden dit principe in een animatie en infographic. Kijk zelf hoe de berm tot bloei komt.

Read More
Zo houden de Ulrummers hun mooie dorp leefbaar

Ulrum is een prachtig dorp in het noordelijkste puntje van Groningen. Door de krimp verlaten steeds meer mensen het dorp en brokkelen voorzieningen af. De Ulrummers hebben onder de noemer Project 2034 de handen ineengeslagen om slimme oplossingen te bedenken om hun mooie dorp leefbaar te houden. Zo is DörpsZörg opgestart: medebewoners die zorg nodig hebben kunnen nu gewoon in Ulrum blijven wonen. Studio Lakmoes bracht Project 2034 in beeld met hulp van de Surinaams-Groningse singer-songwriter Arnold Veeman die zijn stem leende aan het filmpje.

Read More
6x explanimations die kennis delen

Explanimations zijn zeer geschikt om kennis te delen. Door gebruik te maken van bewegend beeld, vaak gecombineerd met geluid en tekst, kun je in korte tijd veel informatie delen. Explanimations worden vaak ingezet om bedrijf in de spotlight te zetten of een product aan de man/vrouw te brengen. Dat ze ook heel geschikt zijn om kennis te delen, van het proces van fotosynthese tot de werking van de beurs, laten onderstaande explanimations zien.

Read More
Zo breng je een nieuwe regeling onder de aandacht

Per 1 januari 2017 gaat het lage-inkomensvoordeel in. Deze regeling moet werkgevers stimuleren om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontwikkelde Studio Lakmoes een radio commercial en explanimation om deze regeling tijdens een nationale campagne zo breed mogelijk bekend te maken.

Read More