Case study: van dataanalyse naar inspirerend model

Complexe relaties laten zich niet gemakkelijk vangen in taal. Een vertaalslag naar een visueel netwerkmodel met context en duiding is noodzakelijk om de informatie ook met niet-experts te delen.

Sinds de jaren zestig passen sociale wetenschappers SEM (Structural Equation Modelling) toe om complexe relaties te onderzoeken én in kaart te brengen. De output van het model heeft daarom een sterke visuele taal met bollen, blokken en pijlen (zie afbeelding).

Output SEM-model. Bron: Najmi, Arsalan & Ahmed, Waqar. (2018). Assessing channel quality to measure customers' outcome in online purchasing. International Journal of Electronic Customer Relationship Management. 11. 179. 10.1504/IJECRM.2018.10011240

Output SEM-model. Bron: Najmi, Arsalan & Ahmed, Waqar. (2018). Assessing channel quality to measure customers' outcome in online purchasing. International Journal of Electronic Customer Relationship Management. 11. 179. 10.1504/IJECRM.2018.10011240

Visueel, maar toch complex

Voor een leek is bovenstaand model eigenlijk nog steeds behoorlijk complex. Waar zit je nu naar te kijken? Het netwerk is betekenisloos als je niet weet waar de codes en cijfers voor staan.

Door nog een stap verder te gaan in de visuele vertaling van de parameters, ontstaat een helder en betekenisvol model dat voor een breed publiek begrijpelijk is.

iMac-mock-up-diferents-views.png

Concreet betekent dat bijvoorbeeld: parameters zijn herkenbaar door het plaatsen van iconen + labels. De context van het model wordt duidelijk door een sprekende achtergrond èn door het betekenisvol toepassen van kleuren om bijvoorbeeld de belangrijkste relaties te highlighten. Resultaat: hetzelfde model is ineens inspirerend en helder voor zowel experts als leken. 

Dit blog is geïnspireerd door een case voor een klant, waarbij wij een Powerpoint template + iconenbibliotheek ontwikkelden om de SEM-output een visuele vertaalslag te geven.