Waarom beelden zo belangrijk zijn bij communicatie over klimaatverandering

Sinds een aantal jaar werk ik voor klimaatonderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat. Het boeiende aan dit programma is dat onderzoek samen wordt uitgevoerd met eindgebruikers: beleidsmakers, ondernemers en stakeholders.

klimaatadaptatie verbeeld-2.png

Klimaatverandering is een complex onderwerp dat bovendien voer is voor verhitte discussies tussen onderzoekers, beleidsmakers en klimaatsceptici die niet overtuigd zijn dat het klimaat verandert, of, als ze dat wel erkennen, niet geloven dat menselijk handelen daar iets mee te maken heeft.

Intussen hebben we nu te maken met extremer weer, hogere temperaturen en meer neerslag en is de overgrote meerderheid van de wetenschap er over uit dat het klimaat in de toekomst nog sterker zal veranderen. Als we nu maatregelen nemen scheelt dat schade in de toekomst.

De uitdaging zit hem voor Kennis voor Klimaat in het begrijpelijk en toegankelijk maken van klimaatkennis en -informatie voor een brede groep belanghebbenden.  Met de Touch Table, een digitale ontwerptafel, worden klimaatkaarten ingeladen en over elkaar heen gelegd om de effecten van klimaatverandering in een bepaald gebied te bekijken. De effecten van maatregelen kunnen ook in de kaarten worden ingeladen.

Door klimaatadaptatie inzichtelijk te maken met visualisaties wordt het aanpassen van je omgeving aan klimaatverandering persoonlijk en daarom relevant.

Met de Klimaateffectatlas en de Touch Table gaan onderzoekers het hele land door om Klimaatateliers te verzorgen. Tijdens Klimaatateliers komen onderzoekers samen met beleidskamers en stakeholders om samen de omvang van de uitdaging van klimaatverandering te bekijken. Letterlijk, op de Touch Table. Een Touch Table is een interactieve tafel, een groot scherm, waar je kunt inzoomen op landkaarten waar klimaateffecten zoals overstroming en hitte te zien zijn. Voor beleidsmakers is direct duidelijk wat er in hun gebied gaat gebeuren. Daarnaast kunnen ze zien wat de positieve en negatieve effecten zijn van maatregelen zoals dijken of een alternatief watermanagement.

Visualisatie speelt dus niet alleen een belangrijke rol in het delen van kennis, maar ook in het toepassen van die kennis in de praktijk.

Als je over klimaatverandering communiceert is het belangrijk om klimaatverandering en de oplossingen concreet, persoonlijk en relevant te communiceren. Bekijk in het filmpje 'Klimaatadaptatie Verbeeld' hoe visualisaties klimaatonderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat hierbij helpen.