Vrouwen vragen wél

Vrouwelijke wetenschappers ontvangen minder salaris dan mannen - voor precies hetzelfde werk. Dit speelt overigens niet alleen in de academische wereld, het is een wereldwijd probleem dat zich in alle sectoren voordoet, en de gender pay gap wordt groter naarmate vrouwen sterker stijgen op de carrièreladder. En dat komt *gasp* niet doordat ze niet durven te onderhandelen.

Lees het hele onderzoeksrapport, dat wij mochten vormgeven, hier.

De verschillen tussen beloning voor vrouwelijke en mannelijke wetenschappers zijn klein. Maar al die kleine verschillen bij elkaar opgeteld zorgen ervoor dat vrouwen in de academische wereld stelselmatig minder betaald krijgen, minder tijd krijgen voor onderzoek en minder toegang hebben tot hulpbronnen zoals assistentie, reisbudget en een eigen kantoor.

Dat vele opeenstapelingen van kleine verschillen over een hele carrière kunnen leiden tot grote ongelijkheid is logisch, en dat is ook precies wat de onderzoekers Van Veelen en Derks (Universiteit Utrecht) concluderen. In opdracht van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) onderzochten zij beloningsverschillen en beloningscultuur in de academische wereld. Dat verschillen komen doordat vrouwen minder of slechter onderhandelen, is volgens de onderzoekers niet waar.

Mythe 1: Vrouwen onderhandelen niet

Vrouwen grijpen juist vaker dan mannen een gebeurtenis als een verkregen subsidie of functioneringsgesprek aan om te onderhandelen, bijvoorbeeld om een salarisverhoging te vragen en onderhandelen even sterk.

 
lnvh bel iiArtboard 3@2x.png

“Gimme the money”

 

De inhoud van de gesprekken die door mannen en vrouwen gevoerd werden, zijn gelijk. Vrouwen rapporteren echter dat zij minder ruimte ervaren om te onderhandelen dan mannen en zij zijn ook minder tevreden dan mannen met de uitkomsten.

 

Mythe 2: Vrouwen krijgen babies en dat verklaart het verschil

Vrouwen krijgen minder tijd voor onderzoek toebedeeld dan mannen, én besteden daarnaast ook in werkelijkheid minder aan onderzoek. Echter: dit geldt voor alle vrouwen, ongeacht promotiedatum, nationaliteit en het al of niet hebben van kinderen.

 
lnvh bel iiArtboard 2@2x.png

“Pfjuuuw, het is niet jouw schuld, baby. Ik kreeg toch al minder geld en tijd toen ik nog fulltime werkte.”

 

MAAR: het ouderschap heeft wel een sterk negatief effect, dat uitsluitend voor moeders, en niet voor vaders, lijkt te gelden. Of vrouwen nu parttime of fulltime werken, ze krijgen minder tijd voor onderzoek dan mannen. Het lijkt er dus op dat vrouwen met babies als minder ambitieus worden gezien en daarom minder tijd toebeeld krijgen - ook als ze gewoon fulltime werken. Dit verschil komt op jaarbasis neer op 87 uur, ruim twee werkweken.

 

Mythe 3: Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de wetenschap

Vergeleken met mannen, rapporteren vrouwen dat ze minder toegang hebben tot de cruciale hulpbronnen die nodig zijn om het vak van wetenschapper naar behoren te kunnen uitvoeren, zoals onderzoeksmiddelen, reisbudget of assistentie.

 
gelijkheid in de wetenschap

“Hahahahahaha, gelijke kansen, hahahaha”