Zo inspireer je Europa om zich aan te passen aan klimaatverandering

Dat klimaatverandering zorgt voor opwarming en zeespiegelstijging weten we nu wel. Maar hoe inspireer je beleidsmakers in Europa om maatregelen te nemen tegen de onvermijdelijke gevolgen? Samen met Europees onderzoeksprogramma CIRCLE-2 verzamelde Studio Lakmoes 21 inspirerende voorbeelden van klimaatadaptatie.

 
 

Bij klimaatverandering denken mensen al snel aan het terugdringen van broeikasgassen zoals CO2 en het verhogen van de dijken. Er is echter een heel scala aan mogelijke maatregelen die Europa kunnen aanpassen aan klimaatverandering. 

In het plaatsje Arnsberg, Duitsland, neemt het aantal overstromingen als gevolg van hevige regelval toe. Het lokale, gekanaliseerde beekje verandert in korte tijd in een gevaarlijke waterloop. Door de kanaal terug te brengen in zijn oorspronkelijke, meanderende staat, komen overstromingen veel minder vaak voor en zijn ze minder ernstig.


In Tatabánya, Hongarije, hebben bewoners juist te kampen met het hitte-eiland-effect. Een slim waarschuwingsysteem is in het leven geroepen om de stedelingen te waarschuwen bij extreme hitte en hoge UV-straling. 

In het Adaptation Inspiration Book zijn deze en nog 19 best practices verzameld  inclusief aanvullende informatie over kosten, bereik en looptijd van het project. Hiermee hebben we beleidsmakers in heel Europa handvatten gegeven om slimme maatregelen te nemen tegen onvermijdelijke gevolgen van klimaatverandering.

Download het Adaptation Inspiration Book