Zo word je leraar!

Leraren zijn ontzettend belangrijk: goede leraren zijn de brandstof voor vernieuwing en vooruitgang doordat ze de nieuwe generatie denkers en doeners inspireren. Maar als er geen actie wordt ondernomen, loopt het lerarentekort in 2016 op tot 5% en zijn steeds meer leraren onbevoegd. De Vereniging voor Nederlandse Universiteiten (VSNU) maakt zich sterk voor meer academisch geschoolde leraren. Momenteel zijn er heel veel routes die leiden naar het leraarschap, van minor tot educatieve master en ook via het hbo. Studio Lakmoes structureerde samen met de VSNU deze routes om ze vervolgens te visualiseren. Hiermee geeft de VSNU richting aan het flexibeler inrichten van de universitaire lerarenopleidingen zodat studenten straks beter voorbereid zijn op het werk voor de klas.

 

De routes in kaart brengen

Een belangrijk onderdeel van het proces was het in kaart brengen van de diverse routes en analyseren hoe deze op elkaar aansluiten. Een uitdaging was hierbij om de juiste vorm te vinden waarbij de universitaire lerarenopleidingen, focuspunt voor de VSNU, centraal kwamen te staan.

concept structuur lerarenagenda VSNU
Studio Lakmoes schets leraarroutes

Visualiseren

Infographic routes naar het leraarschap
Infographic routes naar het leraarschap

We zochten naar een voor iedereen herkenbare en begrijpelijke analogie om de verschillende routes naar het leraarschap te visualiseren. Door te kiezen voor een landschap met wegen en onderwijsinstlelingen is het voor de kijker gemakkelijk om de verschillende routes te volgen naar het academisch leraarschap.

Infographic routes naar het leraarschap