LNVH-cover.png

Wij willen meer vrouwelijke hoogleraren

Toen Lakmoes in 2015 de opdracht kreeg om de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren te maken was slechts 17% van de hoogleraren vrouw. Om deze scheefstand in de wetenschap aan de kaak te stellen, brengt het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) sindsdien elk jaar de Monitor uit. Lakmoes geeft vorm aan de monitor en zorgt dat de data het verhaal vertellen. Het aandeel vrouwelijke hoogleraren is afgelopen jaar een belangrijke mijlpaal gepasseerd: eind 2017 waren er 20,9% vrouwelijke hoogleraren aan de Nederlandse universiteiten.

datavisualisatie - kennisregie - webdesign - concepting - art direction - illustratie

 
 
lnvh - studio lakmoes

‘Mijn alma mater de Radboud Universiteit telt 27,4% vrouwelijke hoogleraren. Goed bezig Radboud!’

 

Marjolein Pijnappels, partner bij Lakmoes

 
 
blue.png
 

Wat is er aan de hand met de promovendi?

Hoogleraren en universitair (hoofd)docenten kennen een steeds groter aandeel vrouwen. Bij promovendi is het aandeel vrouwen echter al een paar jaar op een rij aan het dalen - wat is hier aan de hand?

 
OverviewLNVH.png
 
beige.png
 

de glazen plafond index

Hoe makkelijk is het om door te stromen?

We hebben een maat nodig om te bepalen hoe gemakkelijk (of lastig) het is om door te stromen naar een hogere functie. Hiervoor is de Glazen Plafond Index (GPI) ontwikkeld. Hoe hoger de GPI, hoe lastiger het is om door te stromen. Een GPI lager dan 1 betekent dat het gemakkelijker is om promotie te maken. Voor vrouwen is dat in alle functieovergangen lastiger dan voor mannen.

 
 
monitor - studio lakmoes
 
 
 
 
 
 
 
 
folder.png
 

het potentieel in beeld

Zijn er wel genoeg vrouwen?

Een argument dat vaak wordt aangehaald, is dat er onvoldoende vrouwelijk potentieel is om de vrijkomende hoogleraarposten in te vullen. Wij brachten in beeld hoeveel hoogleraren er binnen nu en vijf jaar met emeritaat gaan, en hoeveel vrouwelijke universitair hoofddocenten er in Nederland zijn. Dit geeft een beeld van het enorme vrouwelijk potentieel.

 
 
Artboard 1 copy 3.png
 
 
 
 
 
 
 
 
LNVH-banner.jpg
 
Artboard 1 copy 4.png
 

Waarom wij dit belangrijk vinden

Wij vinden dat elk meisje en elke jongen de kans verdient om te worden wat zij willen zijn. Gelijke behandeling en waardering van vrouwen en mannen in het werkveld is daarbij onmisbaar. Rolmodellen waarin zij zich herkennen spelen een belangrijke rol. Dat gaat verder dan meer vrouwelijke hoogleraren. Dat gaat over een betere afspiegeling van de samenleving in alle hogere managementfuncties. Deze Monitor oordeelt niet, komt niet met oplossing, maar brengt in beeld hoe we er voor staan. Elk jaar weer. Zodat het op de agenda blijft tot we een 50/50 verdeling van vrouwen en mannen hebben in alle functies.

 
 
red.png
 
marjolein pijnappels - studio lakmoes

partner & kennisregisseur

Marjolein Pijnappels

Neem contact op met Marjolein als je met ons wilt samenwerken. Zij zal samen met jou onderzoeken of onze expertise aansluit bij die van jullie en hopelijk de eerste stappen zetten naar een succesvolle samenwerking.

026 - 20 26 001