Zo vergelijk je jezelf met de benchmark

Zo vergelijk je jezelf met de benchmark

Stichting KiBG maakt voor Keurmerkdragers in de GGZ Spiegelrapportages die helpen bij het herkennen van best practices en het opsporen van verbeterpunten. Deze interactieve data dashboards vol cijfers en informatie helpen aanbieders van geestelijke gezondheidszorg zichzelf en hun praktijk te verbeteren. De interactieve grafieken geven inzicht in het behandeltraject de voor- en natrajecten van clienten en hoe dit zich vergelijkt met verschillende benchmarks.

Zo houden we de zorg betaalbaar

Zo houden we de zorg betaalbaar

De Nederlandse zorg presteert goed, maar de druk om haar betaalbaar te houden stijgt. Daarnaast verandert het zorglandschap razendsnel met artificiële intelligentie en e-health en trends als langer thuis wonen en meer zelfzorg.  Dat betekent kiezen: waar geven we ons zorggeld aan uit?

Zo kun je slim 'freezen'

Zo kun je slim 'freezen'

Politiemensen staan regelmatig oog in oog met gevaar en moeten razendsnel situaties kunnen inschatten en ernaar handelen. Het lijkt alsof ze aan de grond genageld staan maar in werkelijkheid bereiden lichaam en brein zich voor op actie. Deze zogenaamde 'freeze'-reactie is zo slecht nog niet, als je hem maar goed timet! Studio Lakmoes dook in dit onderzoek van de Radboud Universiteit en ontwikkelde voor NWO deze infographic van de highlights.

Zo groeit het Utrechtse park mee met haar bewoners

Zo groeit het Utrechtse park mee met haar bewoners

Utrecht is een groene regio, omgeven door parkachtige landschappen. Hoe staat het met het recreatieaanbod en voldoet het nog wel nu het tot een van de snelst groeiende regio's van Nederland behoort? Studio Lakmoes bracht het in kaart met deze groene infographic city map.

Zo ben je een verantwoorde opdrachtgever

Zo ben je een verantwoorde opdrachtgever

De bouwsector is een sector met grote risico’s voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. In hoeverre is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de metselaar die van een ladder valt? Wij brachten voor de Inspectie SZW in beeld waar de opdrachtgever in ontwerp, uitvoering en gebruik kan zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving.

Zo help je de bijen een handje

Zo help je de bijen een handje

Het gaat slecht met de insecten in Nederland. Hun leefgebied wordt kleiner daardoor zijn er steeds minder vlinders, bijen en zweefvliegen. Dat is jammer want insecten zijn onmisbaar in de landbouw: ze bestuiven immers de planten zodat er vruchten aan groeien. De Provincie Zuid-Holland start daarom met het ecologisch beheren van 674 km aan provinciale wegen én hun bermen. Door minder te maaien, maaiafval mee te nemen en speciale zaadmengels te zaaien in nieuwe bermen creëren we natuurlijke leefomgevingen waarin meer soorten planten en insecten kunnen leven. Zo vergroten we de biodiversiteit. Wij visualiseerden dit principe in een animatie en infographic. Kijk zelf hoe de berm tot bloei komt.

Zo gebruiken Kenianen hun mobieltje voor betere gezondheidszorg

Zo gebruiken Kenianen hun mobieltje voor betere gezondheidszorg

`In Kenia gebruiken mensen hun mobieltjes om te sparen voor toegang tot gezondheidszorg. Ook familie of donoren in het buitenland kunnen sparen voor deze mensen. Het voordeel is dat het gespaarde geld ook alleen gebruikt kan worden voor gezondheidszorg, zoals medicijnen, ziekenhuisbezoek en zorg. Om aan donoren te laten zien hoe het geld besteed wordt en hoeveel mensen geholpen worden verzorgde Studio Lakmoes het design van een donor dashboard* voor Pharmaccess.

Zo bouw je een slim data dashboard

Zo bouw je een slim data dashboard

Hoe snel is de ambulance in mijn regio ter plaatse? Wat is de kwaliteit van de geleverde zorg? Voor de Nederlandse Ambulancezorg ontwikkelden wij een data dashboard dat antwoord geeft op deze en andere vragen. Om de transparantie en kwaliteit van de (ambulance)zorg te verhogen bracht Ambulancezorg Nederland al jaarlijks een PDF-rapportage uit. Met behulp van het visueel aantrekkelijke data dashboard kunnen zij vanaf 2017 zelf de cijfers updaten en is de data toegankelijk voor een breder publiek.

Zo meet je de uitdijingssnelheid van het heelal

Zo meet je de uitdijingssnelheid van het heelal

~Afgelopen augustus hebben astrofysici de eerste kosmische gebeurtenis gemeten met zwaartekrachtgolven én licht, en dat geeft een schat aan nieuwe informatie. Zo kunnen we de uitdijingssnelheid van het universum op een nieuwe manier meten. Studio Lakmoes ontwikkelde voor NWO en Nikhef een infographic die uitlegt hoe dit allemaal in elkaar steekt, van botsende neutronensterren tot een ambulancesirene.

Zo verandert smeltend ijs de Noordpool onomkeerbaar

Zo verandert smeltend ijs de Noordpool onomkeerbaar

Het noordpoolgebied warmt twee keer sneller op dan het wereldwijde gemiddelde, waardoor het zee-ijs in rap tempo afneemt. Paradoxaal genoeg betekent deze negatieve ontwikkeling dat er meer ruimte ontstaat voor economische activiteiten, omdat het makkelijker is om te varen, te vissen en olie en gas te winnen. Ook weten steeds meer toeristen het gebied te vinden. Het wordt steeds drukker in het Arctisch gebied. Onder de zeespiegel neemt de activiteit juist af. Door het smelten van zee-ijs valt het complexe voedselweb uit elkaar en wordt vervangen voor de eenvoudigere voedselketen van de open zee. In deze keten is geen plaats voor dieren zoals de ijsbeer en ringelrob, die het steeds moeilijker krijgen. Voor het KNMI visualiseerde Studio Lakmoes diverse processen in (interactieve) infographics die laten zien hoe de Noordpool onomkeerbaar verandert.

Zo maak je een serious game voor pubers

Zo maak je een serious game voor pubers

Grote infrastructurele projecten zijn alleen mogelijk als alle stakeholders samenwerken. Pubers kruipen met de serious game 'Beatrixsluis' in de huid van natuurorganisaties, burgemeesters en de scheepvaartsector. Studio Lakmoes ontwikkelde deze game in opdracht van aannemerscombinatie Sas van Vreeswijk. Het feit dat de game zich as we speak ook in het echt ontvouwt, maakt de game des te relevanter en interessanter.

Zo informeer je jongeren over de stijging van het minimumloon

In 2017 veranderen de regels voor het minimum(jeugd)loon. Als onderdeel van een social media campagne door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om jongeren, werknemers en werkgevers van deze nieuwe regels op de hoogte te brengen, ontwikkelde Studio Lakmoes een serie animaties en een radiocommercial.

band-1200x1200.gif
kas_1200x1200.gif
 

Zo versterkt DOEN 'maaya' in Mali

Zo versterkt DOEN 'maaya' in Mali

"Maaya is the humanism, the admiration and the mutual support between parents, neighbours, men and women." Maaya is een uniek Malinees begrip dat de relatie definieert tussen het individu en de gemeenschap en belangrijk voor de ontwikkeling van het culturele leven in Mali. Initiatieven van DOEN stimuleert maaya, de economie en de verspreiding van cultuur en creativiteit. De impact van deze inspanningen bracht Studio Lakmoes als volgt in beeld:

Zo laat Suzie zien wat citizen science is

Zo laat Suzie zien wat citizen science is

Natuuronderzoek is onmogelijk (en onbetaalbaar) zonder de inzet van 100.000 Nederlandse vrijwillige natuurwaarnemers (in Engels ook wel blits citizen scientists genoemd). Onderzoek van Wageningen UR toonde aan dat het belangrijk is om deze citizen scientists te koesteren en de data te gebruiken om de natuur te versterken. Studio Lakmoes bedacht Suzie de natuurwaarnemer om het belang van vrijwillige waarnemers naar buiten te brengen in een interactieve infographic.

Zo houden de Ulrummers hun mooie dorp leefbaar

Zo houden de Ulrummers hun mooie dorp leefbaar

Ulrum is een prachtig dorp in het noordelijkste puntje van Groningen. Door de krimp verlaten steeds meer mensen het dorp en brokkelen voorzieningen af. De Ulrummers hebben onder de noemer Project 2034 de handen ineengeslagen om slimme oplossingen te bedenken om hun mooie dorp leefbaar te houden. Zo is DörpsZörg opgestart: medebewoners die zorg nodig hebben kunnen nu gewoon in Ulrum blijven wonen. Studio Lakmoes bracht Project 2034 in beeld met hulp van de Surinaams-Groningse singer-songwriter Arnold Veeman die zijn stem leende aan het filmpje.

Zo maak je zelf een infographic

Medewerkers van de Provincie Overijssel durfden de uitdaging aan om zelf infographics te maken tijdens de tweedaagse DIY infographic training. Op de ochtend van de eerste trainingsdag namen we de deelnemers in vogelvlucht nemen mee in de wereld van infographics. Rondom een aantal samenhangende thema's brainstormden de deelnemers over meer dan 50 iconen. Deze iconen, een set infographic templates en een styleguide namen we mee voor de tweede dag. De deelnemers konden vervolgens zelf hun infographics samenstellen.

workshop iconen bibliotheek infographic
workshop iconen bibliotheek infographic
workshop iconen bibliotheek infographic
workshop iconen bibliotheek infographic
workshop iconen bibliotheek infographic
overijssel infographic workshop
overijssel infographic workshop

Zo deel je kennis over bier en gezondheid

Zo deel je kennis over bier en gezondheid

Wist je dat een glas bier per dag beter is voor je hart dan helemaal niet drinken? Dat is nog eens goed nieuws! Dat weten we dankzij Beer & Health, een Europese organisatie die wetenschappers bij elkaar brengt om de laatste onderzoeken naar bier en gezondheid op begrijpelijke wijze voor het bedrijfsleven en brede publiek te ontsluiten. Studio Lakmoes hielp hierbij door de complexe informatie te analyseren en vertalen in heldere infographics. Ook gaven we het eindrapport vorm in maar liefst drie verschillende talen.

Zo breng je wetenschap de wijde wereld in

Zo breng je wetenschap de wijde wereld in

Eiwitten zijn ontzettend handige stofjes. Wij kennen eiwitten als onmisbaar onderdeel van onze voeding, maar met eiwitten kun je zoveel meer. Wetenschappers van Wageningen Universiteit en de internationale organisatie IEA Bioenergy weten dat en willen die kennis dolgraag delen met bijvoorbeeld professionals uit de energiemarkt. Eiwitten kunnen verwerkt worden tot biobrandstof, duurzame plastics, lijmen en schoonmaakmiddelen. Door eiwitten slimmer te verwerken kunnen we bovendien een hogere opbrengst realiseren en de groeiende groep mensen op aarde op een duurzame manier voeden. Studio Lakmoes vertaalde de wetenschappelijke resultaten in inspirerende infographics zodat de vele toepassingen van eiwitten wijd verspreid kunnen worden.

Zo leren beleidsmakers zelf infographics te maken

De Provincie Zuid-Holland heeft in 2015 een nieuw Hoofdlijnenakkoord vastgesteld onder de noemer ‘Zuid-Holland: slimmer, schoner en sterker’. Studio Lakmoes is gevraagd om een workshopserie op te zetten die medewerkers intensief traint in de basisvaardigheden voor datavisualisatie en infographics. Tijdens de cursus ontwikkelden de deelnemers zelf infographics die de designers van Studio Lakmoes uitwerkten tot een aansprekend design.

 
infographic provincie zuid-holland - studio lakmoes

De infographic cursus

De deelnemers leerden de basisprincipes van het ontwikkelen van een infographic en brachten die direct in de praktijk met oefeningen. Ze leerden kritisch kijken naar bestaande infographics en welke stappen nodig zijn om uit complexe informatie de hoofdzaken te onderscheiden die de basis vormen voor de infographic.

Studio Lakmoes - workshop infographics
Studio Lakmoes - infographic cursus provincie zuid-holland
Studio Lakmoes - workshop infographics

De infographics

De deelnemers ontwikkelden de infographic helemaal zelf, van dataverzameling en -analyse tot het ontwerp. Zij werkten het ontwerp uit met potlood en papier en Powerpoint. Studio Lakmoes gaf vervolgens de ontwerpen een 'design makeover' tot professionele infographic.

schets infographic
provincie zuid-holland infographics
provincie zuid-holland infographics - studio lakmoes

Interesse in een cursus infographics voor jouw organsatie? Bekijk onze cursussen of doe direct een aanvraag.

Zo werkt de Arnhemse waterstofauto

Sinds dit jaar heeft de gemeente Arnhem een waterstofauto in haar wagenpark. Hiermee geeft de gemeente het goede voorbeeld én leveren zij een bijdrage aan schone lucht in Arnhem. Om de herkenbaarheid van de waterstofauto in Arnhem te vergroten en uit te leggen hoe zo'n auto eigenlijk werkt ontwikkelde Studio Lakmoes voor de gemeente deze infographic. 

infographic waterstofauto studio lakmoes
infographic waterstofauto studio lakmoes
waterstofauto Studio Lakmoes infographic
infographic waterstofauto studio lakmoes
infographic waterstofauto studio lakmoes
infographic waterstofauto studio lakmoes